Német írásbeli érettségi – tippek, tanácsok

Német írásbeli érettségi – tippek, tanácsok

német írásbeli érettségiA német írásbeli érettségi egy rendkívül érdekes és izgalmas kihívás, és megvan az a könnyebbsége, hogy nem lexikai tudást követel tőled. Pusztán csak használnod kell az általad már több éve tanult német nyelvet. A következőkben a német írásbeli érettségiről olvashatsz: a vizsga részei, tippek, tanácsok.

Így hát a felkészülni is másképp érdemes: leginkább a „gyakorlat teszi a mestert” elvet érdemes követned. Azaz: gyakorolni, gyakorolni és gyakorolni, minden feladattípusból minél többet megoldani. Jó, ha van egy olyan segítőd, pl. egy tanár, aki átnézi, kijavítja a gyakorló feladataidat, elmondja a hibákat, mert ezekből rengeteget tudsz tanulni.

Középszintű német írásbeli érettségi

A német középszintű írásbeli vizsga 180 percig tart. Ne ijedj meg, bár soknak tűnhet, valójában hamar el fog röppenni ez a három óra. Ezen idő alatt összesen négy feladatsort kell kitöltened, mindegyik más képességeket és készségeket mér.

 1. Olvasott szöveg értése (60 perc)

Ebben a részben 3-4 olyan feladattal fogsz találkozni, amely autentikus szövegeket tartalmaz: újságcikket, hirdetést, menetrendet, prospektust, stb. A feladatsor azt méri, hogy mennyire tudod értelmezni ezeket a szövegeket. Szótárt ebben a részben nem használhatsz.

Többféle feladattípusra lehet számítani, pl.:

 • igaz / hamis,
 • feleletválasztás,
 • kérdések és válaszok egymáshoz rendelése,
 • képek, események sorrendbe rakása a szöveg alapján,
 • a szövegből kiemelt mellékmondat, mondat, bekezdés helyének azonosítása a
  szövegben,
 • hiányos szöveg kiegészítése (szavak, kifejezések pótlása előre megadott listából vagy anélkül),
 • stb.

Jó tanács: mindig olvasd el figyelmesen az utasítást! Vannak például olyan feladattípusok, amelyekben nem kell minden lehetséges választ felhasználni. („Achtung! Es gibt einen Buchstaben zu viel.”) Vagy előfordulhat, hogy egy választ több helyre is be lehet írni. („Achtung! Ein Wort kann mehrmals vorkommen.”)

         2. Nyelvhelyesség (30 perc)

Ez a feladatsor, amely szintén 3-4 feladatból áll, azt méri, hogy milyen nyelvtani, mondattani ismeretekkel rendelkezel: előfordulhat, hogy elöljárószavak közül kell kiválasztani a megfelelőt (in / auf / zu / bis / …), vagy kötőszavakkal kell kiegészíteni a mondatot (aber / ob / deshalb / weil / …). Szótár használata itt sem megengedett.

Itt a következő feladattípusokra számíthatsz:

 • feleletválasztás (négy lehetséges válasz közül a helyes kiválasztása),
 • hiányos szöveg kiegészítése önállóan vagy előre megadott szókészletből,
 • megadott szavak ragozott alakjainak szövegbe illesztése (pl. „landen – Vor etwa 45 Jahren sind die ersten Menschen auf dem Mond gelandet.)
 •  a szövegből kivett mondatrészlet helyének azonosítása,
 • stb.

Jó tanács: keresd a feladatokban a rejtett segítségeket! Például kötőszavak estén figyeld meg a szórendet, elöljáró szavak esetén nézd meg, milyen esetben van a főnév, stb.! Így ki tudsz zárni bizonyos megoldásokat, és lehet, hogy már meg is találtad a helyes választ!

            3. Hallott szöveg értése (30 perc)

Ebben az érettségi részben rövid szövegeket fogsz hallani, és az elhangzottak alapján tudod megoldani a feladatokat. A felügyelő tanár CD-ről fogja lejátszani a szövegeket, neked nincs más teendőd, csak a feladatra összpontosítani. Minden szöveg kétszer hangzik el, majd ezt követően lesz lehetőséged a válaszaid beírására. Ne aggódj, bőven lesz időd kitölteni a feladatokat.

A szövegek mindig anyanyelvi beszélőktől hangzanak el, jól érthetők, és olyan témákról szólnak, amelyek a tizenéves korosztályt érdekelhetik. Elképzelhető, hogy hallasz majd számodra ismeretlen szavakat is, amelyekkel nem találkozhattál a középiskolás tanulmányaid alatt, de ne aggódj, ezek ismerete nem szükséges a feladat helyes megoldásához.

Hallhatsz például pályaudvaron, plázákban elhangzó rövid közleményeket, üzenetrögzítőn felvett üzenetet, időjárásjelentést, rádiós beszélgetést, hírt, stb.

A leggyakoribb feladattípusok a következők:

 • igaz / hamis,
 • feleletválasztás,
 • képek vagy kijelentések hozzárendelése szöveghez,
 • táblázatok, nyomtatványok, űrlapok kitöltése,
 • nyitott kérdések rövid megválaszolása,
 • stb.

Jó tanács: minden figyelmeddel az elhangzó szövegre koncentrálj! Ne hagyd, hogy bármi elterelje a figyelmedet! Ne babrálj, ne lapozgass! Az elhangzó szöveg alatt minél kevesebbet foglalkozz a megoldás beírásával, mert így értékes információkról maradhatsz le! Inkább csak jelöld meg ceruzával, hiányzó szavak estén csak egy-két betűt írj le, a szöveg után lesz időd beírni, letisztázni! 

      4. Íráskészség (60 perc)

Az utolsó részben neked kell szöveget alkotnod, megadott szempontok alapján. Ez az egyetlen része az idegen nyelvi érettséginek, amikor használhatsz szótárat.

Itt két feladatra számíthatsz. Először egy rövidebb, 80-100 szavas szöveget kell létrehoznod három megadott szempont alapján, pl. e-mail üzenetet, internetes hozzászólást, meghívót. A második feladatban 100-120 szavas szöveget kell írnod, pl. magán- vagy hivatalos levelet, négy irányító szempont figyelembe vételével.

Jó tanács: Törekedj arra, hogy a megadott szempontok mindegyikére térj ki a szövegalkotás során. Legyél tisztában a formai követelményekkel (pl. megszólítás, elbúcsúzás). Ügyelj a helyesírásra, és az olvashatóságra. Értékes pontokat veszthetsz azzal, ha kiolvashatatlanok a leírt szavaid. A mondatok alkotása során igyekezz választékosan fogalmazni, ugyanakkor ne bonyolítsd túl a mondanivalódat. Lehet, hogy ügyesebben (és főleg helyesebben!) össze tudsz állítani két-három rövidebb mondatot, mint egy barokkos körmondatot.

Emelt szintű német írásbeli érettségi

Az emelt szintű német írásbeli érettségi már alaposabb, elmélyültebb nyelvi ismereteket igényel, hiszen ez B2 szintnek felel meg. Ez azt is jelenti, hogy 60% feletti teljesítményedért nyelvvizsga a „jutalom”, ráadásul ingyen. Ezért hát, ha kacérkodsz a nyelvvizsgázással is, és megvan hozzá a kellő mélységű nyelvtudásod, érdemes lehet megcélozni az emelt szintű érettségit, tudatosan készülni rá, kellő időt ráfordítva, mert így egyszerre megszerezheted az érettségit és a nyelvvizsgát.

Az emelt szintű írásbeli vizsga 240 percig tart. Itt is négy részből áll a vizsga, ám az egyes feladatsorok hosszabbak, a témák elvontabbak, és természetesen a szövegekben megjelenő szókincs és nyelvtani anyag is gazdagabb.

 1. Olvasott szöveg értése (70 perc)

Ebben a vizsgarészben olyan autentikus szövegekkel találkozhatsz, mint például műsorfüzet, használati utasítás, újságcikk, publicisztikai írás, ismeretterjesztő szöveg.

A feladattípusok ugyanolyanok, mint középszintnél leírtak, viszont az egyes feladatok, szövegek terjedelme hosszabb.

       2. Nyelvhelyesség (50 perc)

Ez a vizsgarész a nyelvtani ismereteidre koncentrál, hasonlóan a középszinthez, ám itt a feladatok, az előforduló nyelvtani és lexikai szerkezetek komplexebbek. 4-5 feladatra számíthatsz. Itt a közép szintnél felsorolt feladattípusokon túl már előfordulhat pl. hibaazonosítás, vagy a megadott szavak szövegbeillesztése, de úgy, hogy közben új szót kell belőle képezni. (Pl. „Bedeutung – Das Wortteil „Mikro” bedeutet „klein.”)

      3. Hallott szöveg értése (30 perc)

Ebben a vizsgarészben 2-3 feladatra lehet számítani, melyek jellegükben hasonlók a közép szintű feladatokhoz. Autentikus hangfelvételeket fogsz hallani, változatos beszédtempóval, akár több beszélővel, különböző artikulációval, gazdag, természetes szókinccsel és lexikai fordulatokkal. Míg középszinten a mindennapi élethez kapcsolódó, nyelvileg egyszerűbb szövegek fordulnak elő, addig itt már összetettebb, választékosabb kifejezési formák is megjelenhetnek, árnyaltabb módon, akár véleményeket és ellenvéleményeket is megjelenítve. Pl. interjúk, beszélgetések, műsorrészletek, stb.

      4. Íráskészség (90 perc)

Az utolsó vizsgarészben szövegalkotás a feladat, csakúgy, mint középszinten. Ám itt már tudnod kell egy-egy témát, problémát általánosságban is megközelíteni, nemcsak személyes nézőpontból. Illetve itt már nem az a cél, hogy egyszerű, összefüggő mondatokat tudj alkotni, hanem hogy részletes, pontos, nyelvileg választékos és igényes szöveget hozz létre, pl. magánjellegű vagy intézménynek szóló levelet, blogbejegyzést, internetes hozzászólást, olvasói levelet, stb.

Az első feladatban egy rövidebb, 120-150 szavas szöveget kell alkotnod, három megadott szempont alapján. A második feladat egy hosszabb, 200-250 szavas szöveget vár el, négy irányító szempont figyelembe vételével.

A szövegalkotási feladatok során szótárt használhatsz.

A német írásbeli érettségi értékelése

Az értékelést végző tanár pontokat ad a megoldásaidra, de ezek nem egyenlők a vizsgapontokkal! A szerzett pontokat a javítás során átváltják vizsgapontokra, amelyek végül megadják az elért eredményedet. Ezért hát nem érdemes magad utólag stresszelni a várható pontjaid összeszámolásával, mert a pontok átváltásának metódusát úgysem ismerheted.

Fontos még megemlíteni, hogy a közép szintű nyelvi érettségire mindenképpen a saját intézményedben kerül sor, viszont ha emelt szinten érettségizel, akkor elképzelhető, hogy másik intézménybe kell menned. Ezt a vizsgára jelentkezés során időben meg fogod majd tudni. De ez semmiképp se riasszon el, máshol sem esznek diákokat reggelire a tanárok. Pusztán arról van szó, hogy ez egy független külső vizsga. (Ne felejtsük el, hogy itt már a nyelvvizsga lehetősége is megjelenik – természetes tehát, hogy nem a felkészítő tanárod fogja értékelni.)

A német szóbeli érettségiről itt olvashatsz: https://nemettanulasagival.hu/nemet-szobeli-erettsegi/

A cikk szerzője Érdi Anita, némettanár.

Oszd meg másokkal is!

Shares
Német szóbeli érettségi

Német szóbeli érettségi

A német szóbeli érettségi részei, tippek, trükkök

A német szóbeli érettségi, mint a nyelvi érettségik általában, a többi érettségi tárgytól nagyban különbözik abban, hogy a korábbi évek anyagát nemnémet szóbeli érettségi lehet rövid idő alatt, mondjuk néhány hét alatt bepótolni. Fontos tehát, hogy időben kezdd el a felkészülést és rendszeresen gyakorolj.

Legjobban az összefüggő beszédtől szoktak a vizsgázók félni, ezért a következő pontokban ehhez adok néhány tippet, hogyan legyél minél lazább és természetesebb a német szóbeli érettségin!

Építsd bele a nyelvtanulást a napi rutinodba (ha csak 20 perced van egy nap rá, az is rengeteget számít). Az érettségit megelőző hónapokban persze ennél több időt kell szánnod a nyelvtanulásra.

A német szóbeli érettségire úgy készülj, hogy keresd a lehetőséget arra, hogy gyakorolhasd a beszédet. Ha kevés lehetőséged van órán a gyakorlásra, (mert pl. többen vagytok a csoportban) akkor keress valakit, aki segíteni tud – lehet egy diáktársad, vagy családtag (ha magas szinten beszéli a nyelvet), lehet egy tanár, fontos, hogy valaki javítsa a hibáidat, hiszen a hibáidból tanulsz.

A német szóbeli érettségire a témakörökhöz tartozó tételeket ne csak bemagold, hiszen rögtön kiderül a vizsgán, hogy egy betanult szöveget mondasz fel, és ezt nem szokták túl jóra értékelni.

Viszont, ha hozzászoksz ahhoz, hogy saját szavaiddal fejezed ki a gondolataidat, nem érhet meglepetés a feleletkor, hiszen a váratlanabb kérdésekre is tudsz majd reagálni, ezt viszont szeretik a vizsgáztatók. És hidd el, ha gyakorlod az önálló beszédet, Te is rájössz, hogy ez a hatékonyabb tanulás. A bemagolt szöveg nem marad sokáig a fejedben. (És, ha még arra is gondolsz, hogy ha már energiát fektetsz a nyelvtanulásba, akkor azt jó, ha később is használni tudod).

Az idei német érettségiről itt olvashatsz: https://nemettanulasagival.hu/nemet-erettsegi-2022/

Közép szintű német szóbeli érettségi

Ha középszinten szeretnél érettségizni, akkor ez most neked szól.

A szóbeli vizsga 15 percig tart, ez nem túl sok idő. ha azt nézzük, hogy a vizsga 3 feladatból áll. A tételt Te húzod ki, amelyen minden feladatot megtalálsz. A vizsga kezdetén ráhangoló kérdéseket kapsz, az ezekre adott válaszaidat még nem értékelik.

 • Társalgás (Konversation)
 •  Szerepjáték (Rollenspiel)
 • Önálló témakifejtés (Thema)

A feladatok kidolgozására felkészülési idő nincs, de a 2. és 3. feladat végiggondolásához feladatonként max. fél percet kapsz. Ne ijedj meg, ez az idő elegendő ahhoz, hogy a feladatlapot értelmezd, sőt egy kicsit át is gondolhatod, miről fogsz beszélni.

 

A közép szintű német szóbeli érettségi vizsgán a vizsgáztató bemelegítő/ráhangoló kérdéseket tesz fel. Ez a beszélgetés a pontozásba még nem számít bele, célja, hogy kicsit ráhangoljon a nyelvre és oldja benned a feszültséget. Persze, ha ennél a résznél még pontot nem is adnak, ez az első benyomás a nyelvtudásodról. Tehát ez is fontos!

 

 1. Társalgás

 

Az első feladathoz nem kapsz tétellapot, a vizsgáztató tesz fel neked kérdéseket, melyek saját személyedhez, közvetlen környezetedhez vagy hétköznapi tevékenységeidhez kapcsolódnak.  

 

 1. A Freizeit témához például hasonló kérdéseket kaphatsz:

 

 • Wieviel Freizeit haben Sie werktags (und am Wochenende)?

Werktags habe ich leider nur ganz wenig Freizeit, weil ich in der Schule sehr viel zu tun habe. Dieses Jahr mache ich das Abitur und ich muss ziemlich viel lernen. Aber am Wochenende finde ich immer Zeit für meine Hobbys und natürlich für meine Freunde.

 • Wie verbringen Sie Ihre Freizeit?

Meistens bin ich mit meinen Freunden zusammen, wir gehen wandern oder sehen gemeinsam einen guten Film an. Ich verbringe meine Freizeit auch gern mit meinem Hund, ich mache mit ihm lange Spaziergänge, natürlich wenn das Wetter schön ist. Bei schlechtem Wetter bin ich gerne zu Hause mit meiner Familie, da schauen wir oft alte Fotos an und haben Spass miteinender.

 

Tehát egy kérdéshez elegendő, ha elmondasz néhány mondatot, ahogy ezt a példában láthatod.   Ha elakadsz, vagy látják rajtad, hogy nincs ötleted, akkor segítő kérdéseket tesz fel a vizsgáztató. Ilyenkor sincs nagy baj, de jobb, ha önállóan beszélsz. Ügyelj arra, hogy az adott témához gondolataidat tudd önállóan elmondani.

 

 1. Szerepjáték

 

Egy szituációt kell eljátszanod a vizsgáztatóval, ő lesz a beszédpartnered, (ő kezdi a beszélgetést). Egy a mindennapi élethez hasonló szituációban kell részt venned.  A feladatlapod egyértelműen megadja a szituációt és a szereped leírását. Figyelj arra, hogy minden megadott pontra térj ki, ha kihagysz valamit, az pontlevonást jelent.  Általában egy újsághirdetéssel kapcsolatban információt kell kérni, a leírásban pontosan megkapod, hogy milyen információkat. Készülj arra, hogy megfelelőképpen tudj feltenni udvarias kérdéseket és törekedj, hogy az elhangzottakra megfelelően reagálj.

 

In einer Sprachschule in Berlin

SPRACHSCHULE BERLIN

 • Minigruppen ( 4-5 Schüler)
 • Intensivkurse, Gesprächstraning
 • Kursbeginn : 22.06.2022

 

Miután elolvastad a hirdetést, figyelj, hogy milyen információkra kell rákérdezned.

 1. sagen Sie, warum Sie anrufen
 2. informieren Sie sich über die Unterrichtszeiten und über die Kosten
 3. über den Unterricht ( Stundenzahl pro Tag / Woche),
 4. über Lernmaterialien, die Sie benötigen

 

Hallo, guten Tag! 

Guten Tag! Was kann ich Ihnen helfen?

Mein Name ist XY. Ich habe Ihre Anzeige für Deutschkurse in einer Zeitung gelesen. Ab nächsten Monat würde ich gerne anfangen Deutsch zu lernen, so möchte ich zu Ihren Deutschkursen einige Fragen stellen.

 

Miután megfogalmaztad, hogy miért hívod a nyelviskolát, már csak a kérdéseket kell feltenned, a végén udvariasan megköszönni az információkat és elköszönni.

Fontos, hogy minden pontra térj ki, és hogy a beszélgetésben aktívan vegyél részt, legyél érdeklődő.

 

 1. Önálló témakifejtés

Ez az utolsó feladat. Egy adott hétköznapi témához kapcsolódóan kell kifejtened összefüggően a gondolataidat, véleményedet. Ehhez 4 irányító szempontot kapsz, tartozhat hozzá kép, rajz vagy valamilyen ábra is. Ezek segítenek abban, hogy miről beszélj, viszont így semmiképpen nem tudsz egy betanult szöveget elmondani.

Például hasonló kérdésekre számíthatsz:

 1. Welche Sportarten treiben Sie?
 2. Welche Sportmöglichkeiten gibt es in Ihrer Schule?
 3. Welche Sportmöglichkeiten gibt es in Ungarn im Sommer und im Winter?
 4. Welche Rolle spielt der Sport im Leben der Jugendlichen?

 

Fontos, hogy a tételeket ne bemagold, hanem törekedj arra, hogy saját szavaiddal tudd kifejezni azt, amit szeretnél. Ha ezt a felkészülés során gyakorlod, akkor ezzel nem lehet gondod.

A német középszintű szóbeli érettségin tehát hétköznapi témákat kapsz. Jó tanács, hogy minden témához legyen a „tarsolyodban” 10-15 mondat, DE ez semmiképp ne azt jelentse, hogy szöveget magolsz be! Meglátod, hogy ezeknek a „tartalék mondatoknak” jó hasznát veszed majd.

Fontos, hogy helyesen kell beszélned. Ha egy-egy melléknévragozást elrontasz, az nem tragédia, de ügyelj arra, hogy súlyos hibát, pl. szórend, ne ejts! Ha észreveszed, hogy véletlenül mégis hibáztál, nyugodtan javítsd ki magad, így a vizsgáztatók is tudni fogják, hogy ismered a helyes verziót. A lényeg, hogy érthető legyen a kommunikáció.

 

Emelt szintű német szóbeli érettségi

Ha emelt szinten szeretnél érettségizni németből, stabil, magas szintű nyelvtudással kell rendelkezzél, hiszen ez már B2-es szint. Ha 60% fölött teljesítesz, azért nyelvvizsga jár! Nem állítom, hogy könnyű, de sok gyakorlással hidd el, hogy el lehet jutni idáig, tehát megéri belefektetni időt és energiát.

Nézzük, mi is az, ami nagyon fontos, amikor a szóbeli vizsgára készülsz.

 • Tudd gondolataidat önállóan, véleményedet meggyőzően kifejteni. Itt nem segít az előre betanult szöveg, nem lesz lehetőséged rá, hogy elmondjad. Nem is ez a feladat!
 • Aktívan vegyél részt a társalgásban, mindenképpen kerüld az egyszavas, vagy rövid válaszokat. Ne kelljen a vizsgáztatónak túl sok kérdéssel segíteni, mert így kevesebb pont jár.
 • Ha esetleg nem érted, mit kérdeznek, ne légy zavarban. Készülj fel előre néhány mondattal erre a helyzetre. Bátran kérdezz vissza pl.

Könnten Sie es bitte wiederholen?

Ich haben Sie nicht richtig verstanden, könnten Sie bitte die Frage nochmal stellen?

Hasonló mondatokkal jó benyomást keltesz, hogy ilyet is tudsz, egyben kis időt is nyersz és gondolkodhatsz a válaszon.

Az emeltszintű szóbeli vizsga időtartama 20 perc, összesen 30 vizsgapontot tudsz szerezni.

A vizsga 3 részből áll:

 

1.Társalgás (Konversation)

 1. Vita ( Diskussion)
 2. Önálló témakifejtés (Thema)

 

A feladatok kidolgozására felkészülési időt nem kapsz, de a 2. és 3. feladat végiggondolásához feladatonként max. fél perc van. Ne ijedj meg, ez az idő elegendő ahhoz, hogy a feladatlapot értelmezd, sőt egy kicsit át is gondolhatod, miről fogsz beszélni.

A vizsgáztató bemelegítő/ráhangoló kérdéseket tesz fel. Ez a beszélgetés a pontozásba még nem számít bele, célja, hogy kicsit ráhangoljon a nyelvre és oldja benned a feszültséget. Persze, ha ennél a résznél még pontot nem is adnak, ez az első benyomás a nyelvtudásodról. Tehát ez is fontos!

 

 1. Társalgás

Egy témakörből 5 kérdést kell megválaszolnod. Ehhez a feladathoz nem kapsz tétellapot, a vizsgáztató tanár a beszélgetés elején meghatározza a témát és kérdéseket tesz fel, pótkérdésekkel segíthet, ha szükséges.

 

Például a Krankheit, Gesundheit témakörből hasonló kérdéseket kaphatsz:

Wie sollte man Krankheiten vorbeugen?

Was tun SIe für Ihre Gesundheit?

Welche Zivilisationskrankheiten kennen Sie?

Ebben a feladatban azt mérik, képes vagy-e nem csak hétköznapi tevékenységekről, hanem elvont jelenségekről is beszélni.

 

 1. Vita

Egy provokatív kijelentéssel kapcsolatban kell kifejtened a véleményed. Miután elolvastad a tételmondatot, választhatsz, hogy melyik álláspontot fogod védeni.

Markenklamotten werden als Statussymbol der Jugendlichen angesehen

Ehhez kapsz egy irányító szempontsort (3-4 szempont), amelynek a figyelembevételével kell a kijelentés mellett vagy ellen érvelned, reagálnod a vitapartnered (a vizsgáztató) álláspontjára.

 • Önálló témakifejtés

Általánosabb témával kapcsolatos képekről illetve rövid verbális segédanyag segítségével kell részletesen és összefüggően a véleményed kifejtened. Ügyelj arra, hogy ez nem lehet képleírás, a képek csak a véleményalkotás kiindulópontja! Tehát ne arról beszélj, hogy mit látsz a képeken (ez maximum 1-2 mondat lehet), hanem vonatkoztass el, koncentrálj arra, vajon milyen problémát vethetnek fel a képeken látottak, melyik témára utalnak.

A nyelvhelyesség az emelt szintű német érettségin már nagyon fontos. Itt elvárás, hogy alig ejts nyelvtani hibát. Ha észreveszed, utólag itt is javíthatod magad, de ne legyen zavaró a beszéd közben, ne javíts minden egyes hibát!

 

+ 1 tipp: Ha végképp nincs kivel gyakorolnod, beszélj magadban! Mesélj a mackódnak vagy egy darab narancsnak, de még az utcán is tudsz magadban beszélni, ha bedugsz egy fülhallgatót 😉

A szóbeli német érettségire tehát fel lehet készülni, csak a kellő kitartás és állhatatosság kell hozzá. Szokd a helyzetet, a saját hangodat, a témákat, és akkor magabiztosan fogsz kiállni (azaz kiülni), amikor arra kerül a sor.

Ha elakadnál, itt tudunk neked bővebb segítséget nyújtani: https://nemettanulasagival.hu/skype-nemet-ora/

Egy kalappal! 😊

A cikk szerzője Weitner Éva, középiskolai tanár.

Oszd meg másokkal is!

Shares

Német érettségi 2022.

Német érettségi, szóbeli, írásbeli, közép, emelt szintű

Német érettségi 2022 – a legfontosabb információk.

A német érettségi, mint minden más nyelvi érettségi vizsga, szóbeli és írásbeli részből tevődik össze.

2022-ben a német írásbeli érettségi mind emelt, mind közép szinten május 6-án, 9 órakor kezdődik. Ezen az oldalon hamarosan bővebb információkat kaphatsz róla: https://nemettanulasagival.hu/nemet-irasbeli-erettsegi/

Az emelt szintű német szóbeli érettségi június 1-9-ig lesz, a közép szintű német szóbeli érettségi pedig június 13-24-ig. A német szóbeli érettségiről itt tudsz bővebbe olvasni: https://nemettanulasagival.hu/nemet-szobeli-erettsegi/

Olvasd el részletesen, mire figyelj az érettségi levélírásnál!

A középszintű írásbeli érettségire 180 perc áll rendelkezésre, a vizsga öt részből áll:

Emelt szinten 240 perced van. Ebből:

 • olvasott szöveg értése 70 perc/33 pont
 • nyelvhelyesség – 50 perc/30 pont
 • 15 perc szünet
 • hallott szöveg értése – 30 perc/30 pont
 • íráskészség – 90 perc/30 perc

Erre készülj a szóbeli érettségin!

A német szóbeli érettségi, mint a nyelvi érettségik általában, a többi érettségi tárgytól nagyban különbözik abban, hogy a korábbi évek anyagát nem lehet rövid idő alatt, mondjuk néhány hét alatt bepótolni. Fontos tehát, hogy időben kezd el a felkészülést és rendszeresen gyakorolj.

Legjobban az összefüggő beszédtől szoktak a vizsgázók félni, ezért a következő pontokban ehhez adok néhány tippet, hogyan legyél minél lazább és természetesebb a német szóbeli érettségin!

Építsd bele a nyelvtanulást a napi rutinodba (ha csak 20 perced van egy nap rá, az is rengeteget számít). Az érettségit megelőző hónapokban persze ennél több időt kell szánnod a nyelvtanulásra. A német szóbeli érettségire úgy készülj, hogy keresd a lehetőséget arra, hogy gyakorolhasd a beszédet. Ha kevés lehetőséged van órán a gyakorlásra, (mert pl. többen vagytok a csoportban) akkor keress valakit, aki segíteni tud – lehet egy diáktársad, vagy családtag (ha magas szinten beszéli a nyelvet), lehet egy tanár, fontos, hogy valaki javítsa a hibáidat, hiszen a hibáidból tanulsz.

Ha elakadnál, itt tudunk neked bővebben segíteni: https://nemettanulasagival.hu/skype-nemet-ora/

Akkor egy kalappal! 😉

Oszd meg másokkal is!

Shares
Német tanulás app

Német tanulás app

Német tanulás app-okat sokan kerestek, így most ezeket szedtem össze. Változatosnak nemigen nevezném a legnépszerűbbeket, alapvetően ugyanarra a modellre épül mind: az ingyenes verzióval szavakat, egyszerű mondatokat lehet tanulni, aztán ha többet is szeretnél, akkor minimális összegért megvásárolhatod a kiegészítéseket. A fizetős verziókat nem ismerem, de ezek az appok már elég jók az elinduláshoz. Természetesen egy szinten túl nem lesz elég, hogy csak mobilapplikációval tanulj, mert nincs olyan erős visszacsatolás, mint amikor egy tanár kijavítja a hibáidat, vagy egy beszélgetőpartner változatosan reagál egy beszélgetésben. De ha te teljesen kezdő vagy, akkor hasznos lehet egy-két német tanító appot letölteni a telefonodra és nap mint nap elővenni, gyakorolni a németet.

Német tanulás app #1.: Mondly mondly

Magyar nyelven érkezik a telefonodra. Kezdő, középhaladó, haladó szinten ad feladatokat, ezek elég változatosak. Pozitívuma: van chatbot, lehet kiejtést gyakorolni, tehát hallod-mondod. Gyakoroltatja a szómemorizálást, változatos témákat lehet tanulni. Napi leckét küld, szóval nem hagy békén. Nyomon tudod követni a haladásodat, vannak versenyek, szóval, ha ez téged motivál a tanulásra, akkor sokban tud segíteni. Ha csak idegesít (mint engem), akkor meg simán figyelmen kívül hagyhatod. Hátránya: hiába jelöltem meg a haladó szintet, nagyon kezdő feladatokat adott, pl. „Ich trinke Kaffee.” Plusz befizetéssel nyelvtant ill. tematikus szókincset lehet tanulni, pl. légiutaskísérő, ápolónő (ha jól emlékszem, mert ezeket nekem már nem dobja fel).

Német tanulás app #2.: Tanulj németül 5.000 kifejezés, Fun Easy Learn

Itt meg kell adni az anyanyelvedet, de ért magyarul. Egyértelműbb az elrendezése, a szókincs témakörökbe van rendezve itt is, néhány feladattípuson keresztül megtanulod, begyakorlod, visszaellenőrzöd, aztán haladhatsz tovább. Sok reklám van az oldalon, a prémium verzió ennél sem túl drága. Talán érdemes kipróbálni, ha az ingyenessel végeztél.

Német tanulás app #3.: Német kezdőknek. Tanulj németül ingyen.

A cookie-k elfogadása után a szokásos struktúrával találkozunk: az alapszókincs memorizálása és visszakérdezése zajlik különböző feladattípusokon keresztül. Figyelmet fordít a kiejtésre, helyesírásra, olvasásra, hallás utáni megértésre. Ennél be lehet állítani, hány szót akarsz megtanulni. Szókincstanulásra ez is van olyan jó, mint az előzőek.

Német tanulás app #4.: Tanulj német szavakat, szókincset & kifejezéseket – Tobo

A szokásos szókincs, a szokásos feladattípusok. Amiben más: az elején megkérdezi, te hány éves vagy. Szerintem ez nem jelent más tananyagot, csak a saját statisztikáihoz kell. Nem tetszett, hogy a fordítások pontatlanok (tegezés-magázás).

Német tanulás app #4.: Der Die Das

Egy állandóan visszaköszönő probléma a német nyelv tanulásánál: a német névelők. Erre találtam ezt az appot. Három különböző tudásszinten kérdezi a szavak névelőjét, de ebben nem elég fifikás: a szavaknál csak a jelentést veszi figyelembe nyelvi szint szerint, miközben, aki ismer néhány névelőszabályt, akkor is boldogul, ha a szó jelentésével nincs tisztában. (Pl. -heit, -keit, -in képzős nőnemű főnevek). Mindenesetre a semminél jobb, annál is inkább, mivel ha kéred, még egyszer visszaadja a rontott szavakat, tudod őket gyakorolni, rögzíteni. Nálam itt találsz a névelőkről anyagot: https://nemettanulasagival.hu/nemet-nevelok/

Német tanulás app #5.: Német nyelvtan magyaroknak

Regisztrálni kell, erre most nem akartam időt szánni. Elég magas az értékelése, és miután kifejezetten magyaroknak szól, jó lehet.

Német tanulás app #6.: A német nyelvtan A1-C1

A felépítése megfelel a nyelvi szinteknek, tehát mindazt a nyelvtant közli, amire szükséged van és amit a Közös Európai Referenciakeret a nyelvvizsgáknál megállapít. Durván tele van nyomva hirdetésekkel, de ha érdekel a német nyelvtan, akkor úgyis figyelmen kívül hagyod. Nem tetszik benne, hogy csak kérdez, előtte nem közöl ismereteket. Természetesen a hibáidon keresztül is lehet tanulni, de elég demotiváló, amikor látod a pirossal áthúzott megoldásaidat.

Természetesen ez egy szűk válogatás, nagyon sok némettanulós app van. Kezd el az egyikkel, és a legfontosabb: haladj is vele. Használd minden nap, mert a kulcs nem a csodaapp, nem a varázsmódszer (olyan ugyanis nincs), hanem a rendszeres gyakorlás. Erre kiváló a Quizlet vagy az Anki is, ha szeretsz a tananyagoddal személyesen elbíbelődni.

Ha személyes segítségre van szükséged, akkor pedig nézd meg, hogyan tanítunk mi: https://nemettanulasagival.hu/skype-nemet-ora/

 

Oszd meg másokkal is!

Shares
2

Német integrációs kurzus

A német integrációs kurzus szervezése

A német és az osztrák kormány a tartósan betelepült külföldi állampolgároknak integrációs és jópár egyéb más német nyelvű tanfolyamot szervez. Ezt írják:

„Ha Ön Németországban szeretne élni, németül kell tanulnia. Fontos, ha munkát keres, nyomtatványokat kell kitöltenie, a gyermekeit szeretné az iskolában támogatni vagy új embereket megismerni. Ezen kívül tudnia kell néhány dolgot Németországról, pl. a történelemről, a kultúráról és a jogrendről.”

A német integrációs kurzus előnyei

Ha német nyelvterületen jársz német nyelvtanfolyamra, akkor anyanyelvi némettanár fog tanítani. Lássuk ennek az előnyeit:

 • Rögtön eredeti kiejtést hallasz, és ha rááll a füled és a nyelved, akkor te magad is hamar elsajátíthatod a helyes kiejtést.
 • Viszonylag olcsó. Óránként 2,20 € az ára. Az egész tanfolyam 700 órából áll, így a végösszeg 1.540 €-ra jön ki, amit nem kell egyben befizetned.

A német integrációs kurzus hátrányai

Rendszeresen jelennek meg nálam tanítványok, akik első kézből tudnak beszámolni az integrációs tanfolyamról. Az ő tapasztalatuk ezt mutatja:

 • Nem mindig sorolnak be a megfelelő szintre. Van, hogy magasabb szintről kell indulnod, mint ahol valójában vagy, így kimaradnak fontos anyagrészek.
 • Német anyanyelvű a tanár, tehát németül magyaráz. Ez a tanulási mód B1 szinttől fölfelé kiváló, mert akkor már megérted, mit magyaráznak neked. Az alatt viszont viszont garantáltan lesz olyasmi, amit nem értesz meg, egész egyszerűen szakadék van a tudásod és a magyarázat szintje között.
 • Alkalmazkodni kell a többi csoporttaghoz és a tanmenethez. Ez minden csoportos tanfolyamra igaz: ha te lassabban vagy gyorsabban haladsz, mint a tanterv, akkor vagy lemaradsz vagy unatkozni fogsz.
 • Csak meghatározott időben és helyszínen érhető el. Még mindig az alkalmazkodás témájához tartozik. Vagyis ha a te munkarended változó, akkor nehéz lesz beilleszteni. Arról nem is beszélve, hogy a karantén alatt a nyelviskolák nem álltak át online oktatásra.

Javaslatom

Ha téged vonz a lehetőség az előnyei miatt, akkor azt javaslom, hogy mindenképpen próbáld ki! Lehet, hogy neked beválik és haladsz a némettel, mint kés a vajban.

Ha nem kockáztatnál vagy már csalódtál is német nyelvterületen, németül tartott tanfolyamban, akkor próbáld ki a skype-os német nyelvtanfolyamot: https://nemettanulasagival.hu/skype-nemet-ora/. Olvasd el és ha tetszik, jelentkezz a lap alján! Várunk szeretettel!

Oszd meg másokkal is!

Shares
Németül könnyen, gyorsan

Németül könnyen, gyorsan

Hogyan tanulj meg németül? – Valódi tapasztalatok és tanácsok tőlem – neked

Némettanárként nézem ezt a „könnyen, gyorsan németül” kérdést hosszú-hosszú évek óta. Nyelviskolákban és a közoktatásban tanuljuk, tanulgatjuk a nyelveket kisebb-nagyobb lelkesedéssel, sokszor olyankor kapva meg a lehetőséget, amikor nem érezzük át a nyelv fontosságát. Később pedig, amikor pl. külföldi munkalehetőség adódik, azonnal, könnyen, gyorsan meg akarunk tanulni németül vagy az adott ország nyelvén. Mielőtt súlyos összegeket dobnál ki az ablakon nagyszájú ígéretek miatt, kérlek, olvasd el a tapasztalataimat és a tanácsaimat!

Német tanulás társakkal

Német tanulás – nem gyorsan, de élvezetesen!

Tudom, sokan ígérik, hogy náluk könnyen, gyorsan megtanulhatsz németül. Választhatnám én is ezt az utat: kínálhatnám a nyelvet tanulni vágyóknak, hogy nálam fél év alatt eljuthatnak középfokúig, vagy bármi mást, ami épp megtetszik. De nem teszem. Pedig tudom, sokkal vonzóbb lenne az ajánlatom.

Miért akarunk könnyen, gyorsan tanulni?

Mert az ember az eredményt szereti látni. A némettanulás esetén az eredmény: tudok németül. Vagy legalábbis meg tudok szólalni, tudok vásárolni, köszönni, el tudom intézni ügyes-bajos dolgaimat. Ha mondjuk megkínáltak egy állással német nyelvterületen, és holnap már kezdeni kéne, akkor holnapra szeretnék tudni németül. Akkor is, ha előtte egy büdös szót nem tanultam soha az életben. Na jó, adtak egy hónap haladékot. De ha nem szorít semmilyen külső körülmény sem, akkor is az agy úgy működik, hogy szereti azonnal érezni a változást: magyarán akkor működik a belső jutalmazási rendszer, ha azonnali visszajelzést kap. Az azonnali visszajelzés pedig a mi esetünkben a hipp-hopp nyelvtudás.

Az ígéretek és a kegyetlen valóság

Ígérni bárki tud. De én még azt is állítom, hogy ezek nem is üres ígéretek! Mert pl. én is meg tudnám ígérni neked, hogy

 • megtanítalak fél év alatt németül
 • szókincsben, nyelvtanban középfokig jutunk fél év alatt
 • 5 kg-nyi anyag lesz a kezedben, amihez bármikor hozzányúlhatsz

Oké. Elhitted? Pedig igazságmagva mindegyiknek van. Lássuk:

 • fél évig tanítalak németül, fogsz tudni sok fontos dolgot
 • fél év alatt lenyomom neked a középfokúhoz szükséges szókincset és nyelvtant (nem garantálom, hogy alkalmazni is tudod, én átadtam, azt kezdesz vele, amit akarsz)
 • és az első órán a kezedbe nyomok öt kiló könyvet és hanganyagot 🙂

Nyelvtudás? Ugye, nem. Ugyanis aki ilyesmit ígér, az egy nagyon fontos dolgot kihagy az elgondolásból: A képességfejlesztéshez idő kell.

A nyelvtudás megszerzése pedig bocs, de fáradságos munka (oké, ezt a kijelentésemet lehet árnyalni, ígérem, a végefelé megteszem). A szókincset odaadhatom neked fénymásolaton, ötvenes adagokban, nyelvtanból minden órán vehetünk új anyagot, de egyet biztosan állíthatok: szisztematikus és rendszeres gyakorlás nélkül soha nem lesz belőle nyelvtudás!

Hadd kérjelek meg egy rövid együttgondolkodásra: mi az, amit tudsz? Bármit a világon? Pl. járni, biciklizni, magyarul, főzni, ollóval vágni, úszni… Oké. Melyik képesség volt az, amit rögtön, első próbálkozásra tökéletesen végrehajtottál? Pedig mondhatnánk, hogy ollóval vágni vagy egy nyelvet használni azért nem ugyanaz. És mégis: már egy ilyen egyszerű feladatra is igaz, hogy elég sok gyakorlást igényel, hát még egy nyelvre?

Könnyen, gyorsan németül? – Inkább könnyen, lassabban, mégis élvezetesen

De nem a kedvedet akartam elvenni. Hogy könnyen, gyorsan németül nem fogsz megtanulni, az még nem jelenti azt, hogy feltétlenül vért kelljen vele izzadnod 🙂 A német nyelvtanulás kifejezetten élvezetes és szórakoztató, ha az ember jól csinálja, ha jó módszereket választ. Csak pár tipp:

 • Legyenek társaid! A nyelvet elvégre kommunikációra használjuk, nem? Társaságban előbb-utóbb nevetős hangulat alakul ki és a vidámság feldob és kedvező hangulatot teremt a nyelvtanuláshoz. Manapság a Facebook-on a legkönnyebb társaságot találni, ha szeretnél, csatlakozhatsz oldalamhoz, ahol hasznos információkat osztok meg némettanulással kapcsolatban: https://www.facebook.com/nemettanulasagival.hu/
 • Lehetőség szerint gyakorolj minden nap! Ha mást nem, nézz meg egy rövid videót németül, de még jobb, ha beszélsz, ha aktívan használod a nyelvet. Ismételgethetsz olvasott vagy hallott szövegeket, a fenti csoportban időről időre közzéteszek ilyesmit. A Youtube-on pedig rövid nyelvtani és szókincsvideókat teszek közzé: https://www.youtube.com/channel/UCNdxFjJqr6An_vufDGp6VuA
 • Tapasztalj meg különböző nyelvtanulási módszereket! Itt van az én ötlettáram, amiből némettanulási trükköket, tippeket tudhatsz meg.
 • Olyat tanulj, ami hasznos, vagy ami érdekel! Legjobb, ha a kettő ötvözete. Egyszerű: nagyobb a motivációd, ha belátod, hogy fontos vagy már eleve izgat, hogy is mondják németül.

Könnyen, gyorsan németül? Nem ígérem. Hogy élvezetesen, hasznosan és használhatóan, azt viszont garantálom! És ha tényleg sürgősen szükséged van használható német nyelvtudásra, itt a segítség: https://nemettanulasagival.hu/gyorstuzelo-nemet-nyelvtudas/

Oszd meg másokkal is!

Shares
Német névelők

Német névelők

A német névelőkről korábban már írtam egy bejegyzést, de ez itt egy teljesebb változat. Ennek van egy videós verziója is: https://www.youtube.com/watch?v=PQRtjHSVqwU&t=86s

Amit itt látsz, azt a videóban kicsit jobban kifejtem.német névelők

Ha tényleg szeretnéd pontosan és helyesen használni a németet, akkor fontos lesz, hogy jól ismerd a névelőket. Íme, a gyűjtemény:

Nincs szabály, mindig a névelőjükkel együtt tanuld a főneveket!

Útbaigazíthat:

a. A jelentés – sokszor (de nem mindig) egybeesik a természetes nemmel

b. A végződés – pl. –ung: die Zeitung, die Übung

Erősebb a b. szabály, pl. das Mädchen

Vizuális segítség: der Tisch, die Lampe, das Regal

Hímnemű főnevek – Der

a. Hímnemű élőlények – der Mann, der Vater, der Hahn

b. A hét napjai – der Montag, der Dienstag, …

c. A hónapok – der Januar, der Februar,…

d. Az évszakok – der Frühling – derSommer,

e. A világtájak – der Norden, der Osten, …

f. A csapadékok és szelek – der Regen, der Schnee,…

g. Az autómárkák – der Merzedes, der Volkswagen

-ig, ich végűek – der Honig, der Teppich

-er, -ler, -ner képzősök – der Maler, der Lehrer, der Jüngling

-ar, -är, -ent – eur, -or, -ist, -ismus, stb. idegen eredetű képzővel

ellátott főnevek

der Doktor,  der Ingenieur, der Student,  der Sekretär

Nőnemű főnevek – Die

a. A nőnemű élőlények – die Frau, die Mutter (de: das Mädchen, das Fräulein, das Huhn)

b. Folyónevek – die Donau, die Elbe, die Oder (de: der Rhein, der Main, der Nil)

c. A számjegyek – die Eins, die Fünf, die Zehn

d. Hajónevek – die A-Rosa Bella, die Hamburg

-in végűek – die Ungarin, die Lehrerin, die Freundin

-heit, -keit képzősök – die Freiheit, die Möglichkeit

-schaft képzősök  – die Freundschaft

-ung – die Übung

-ei – die Bäckerei

-ie, -ik, -ion, -age, -euse, -enz, -tät, -ur végű idegen eredetű főnevek – die Chemie, die Politik, die Revolution, die Reportage, die Intelligenz, die Universität, die Natur

Semlegesnemű főnevek – Das

a. Élőlények kicsinyeinek neve – das Kind, das Kalb, das Lamm, das Küken

b. Élőlények (hím+nőstény) – das Pferd, das Schwein, das Rind

c. Helységnevek (csak jelzővel használatos) – das neblige London

d. A világrészek – das neue Europa

e. Az országnevek többsége – das schöne Ungarn, das moderne Frankreich

f. Sok fém, vegyi elem: das Gold, das Eisen (de: der Stahl, die Bronze)

g. Főnévvé vált főnévi igenév – das Lesen, das Schwimmen

h. Szállodák, mozik: das Hilton, das Capitol

-chen, -lein kicsinyítőképzős főnevek – das Säcklein, -das Mädchen

-nis képzős főnevek egy része – das Zeugnis, das Gedächtnis (de: die Kenntnis, die Erlaubnis)

-tum képzős főnevek nagy része – das Eigentum, das Königtum (der Irrtum, der Reichtum)

-ett, -ment, -um, -ma végű idegen eredetű főnevek – das Balett, das Parlament, das Gymnasium, das Museum, das Drama

Az összetett főnevek neme

Az utótag adja a főnév nemét.

Die Kirsche + der Baumder Kirschbaum

turnen + die Schuhedie Turnschuhe

Der Spiegel + das Eidas Spiegelei

A rövidített és betűszók neme

Megőrzik a teljes szó nemét.

Die Lok (die Lokomotive)

Der LKW (der Lastkraftwagen)

(Forrás: Karácsony Lajos-Dr. Tálasi Istvánné: Német nyelvtan a középiskolák számára)

Oszd meg másokkal is!

Shares
Német elöljárószavak

Német elöljárószavak

A német elöljárószavak vagy viszonyszavak, mint nevük is mutatja, a többi szóhoz való viszonyulást segíti. Vagyis egyszerűbben: amíg a magyar többnyire toldalékol, addig a német nem csak csűri-csavarja a szavakat, hanem időnként eléjük pakol még valami egyéb, többnyire rövid szót, aminek önmagában nincs értelme, csak jelentése: pl. für – -ért, számára, részére.

Idén érettségizők, figyelem! Egyéni felkészítéssel segítünk nektek, akár középszintű, akár emelt szintű érettségit szeretnétek tenni. Olvassátok el részletesen: https://nemettanulasagival.hu/skype-nemet-ora/

német elöljárószavak

Vor den Bergen liegt ein See.

A német elöljárószavak meghatározott esetekkel állhatnak:

 • tárgyesettel (Akkusativ)
 • részesesettel (Dativ)
 • wo? kérdésre részes-, wohin? kérdésre tárgyesettel (Wechselpräpositionen)
 • birtokos esettel (Genitiv)

A német elöljárószavak állhatnak névelővel vagy névelő nélkül:

Er trinkt den Kaffee ohne Zucker.

Sie geht ohne ihren Freund nicht ins Kino.

Er trat ohne Angst ins Zimmer ein.

Bizonyos elöljárószavakat gyakorta összevonunk a névelővel: zur Schule gehen, ins Bett gehen, zum Geburtstag gratulieren. Erről bővebben itt olvashatsz.

Tárgyesettel álló német elöljárószók

FUDOG-szavak, vagyis

für – -ért, számára, részére

um – körül, -ért, -kor (időben)

durch – át, keresztül, által

ohne – nélkül

gegen – ellen, felé, tájban

Tárgyesetben így változnak a határozott névelők (és ezzel összhangban a határozatlan névelő és a névmások):

alanyeset – tárgyeset

(Nominativ – Akkusativ)

der – den

die – die

das – das

die – die

Javaslom, hogy jegyezd meg ezt a FUDOG mozaikszót, mert ha épp nem jut eszedbe, milyen esettel is áll épp egy elöljárószó, akkor csak kimazsolázgatod, és ha benne van, akkor hurrá. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy rögtön fogod tudni használni is, ahhoz sok gyakorláson keresztül vezet az út. Nézzünk is néhány példát:

Diese Rose ist für Anne. – Ez a rózsa Anne-é.

Wir möchten ein Zimmer für zwei Nächte. – Szeretnénk egy szobát két éjszakára.

Ich arbeite den ganzen Tag für dich! – Egész nap érted (vagy helyetted) dolgozom!

Der Hund läuft um den Baum. – A kutya a fa körül futkos.

Die Gäste kommen um acht Uhr. – A vendégek 8 órakor jönnek.

Fahren wir durch den Park! – Menjünk át a parkon! (pl. biciklivel, mert gyalog gehen lenne.

Meinen neuen Job habe ich durch einen Freund bekommen. – Az új állásomat egy baráton keresztül kaptam.

Ohne dich war die Party ganz langweilig. – Nélküled egész unalmas volt a parti.

Nimm eine Tablette gegen Kopfschmerzen! – Vegyél be egy tablettát fejfájás ellen!

Das Auto ist gegen ein Straßenschild gestoßen. – Az autó egy jelzőtáblának ütközött.

Heute spielt Debrecen gegen Zalaegerszeg. – Ma a debrecen Zalaegerszeg ellen játszik.

Részesesettel álló német elöljárószók

aus, bei, mit, nach, seit, von, zu, gegenüber – Legjobb, ha ezt is megtanulod így egyben, mint egy versikét!

aus – -ból, -ből

bei – -nál, -nél

mit – -val, -vel

nach – után, -ba, -be, szerint

seit – óta

von – -tól, -től, -ról, -ről, -ból, -ből

zu – -hoz, -hez, -höz

gegenüber – szemben (a főnév előtt és után is állhat, de névmással kapcsolatban mindig csak a névmás előtt)

Részesesetben így változnak a határozott névelők (és ezzel összhangban a határozatlan névelő és a névmások):

alanyeset – részeseset

(Nominativ – Dativ)

der – dem

die – der

das – dem

die – den +n (a főnév is kap egy -n végződést)

Susi nimmt immer eine Cola aus der Tasche. – Susi mindig elővesz egy kólát a táskából.

Dein Buch ist bei mir. – Nálam van a könyved.

Wir fahren mit dem Auto nach München. – Autóval megyünk Münchenbe.

Wir kommen nach Weihnachten nach Hause. – Karácsony után jövünk haza.

Meiner Meinung nach ist eine Reise nach Griechenland preiswert. – Szerintem egy görögországi utazás jutányos.

Wir warten hier schon seit einer Stunde. – Már egy órája várunk itt.

Diese Uhr habe ich von meinem Vater bekommen. – Ezt az órát az apámtól kaptam.

Zu dem Rock kannst du diese Bluse nicht tragen. – Ehhez a szoknyához nem veheted föl ezt a blúzt.

Dem Haus gegenüber steht eine Disco. – A házzal szemben áll egy disco.

Wo? kérdésre részes-, wohin? kérdésre tárgyesettel álló elöljárószók

an – -ra, -re, -on, -en, ön (függőleges felületre, felületen)

auf  – -ra, -re, -on, -en, ön (vízszintes felületen)

hinter – mögé, mögött

in – -ba, -be, -ban, -ben

neben – mellé, mellett

unter – alá, alatt

über – fölé, fölött

vor – elé, előtt

zwischen – közé, között

Wohin? – Tárgyesettel

Das Bild hängen wir an die Wand. – A képet fölakasztjuk a falra.

Das Buch legen wir auf den Tisch. – A könyvet az asztalra tesszük.

Die Stehlampe stellen wir hinter den Sessel. – Az állólámpát a fotel mögé tesszük.

Die Stühle stellen wir neben den Tisch. – A székeket az asztal mellé tesszük.

Den Teppich legen wir unter den Tisch.- A szőnyeget az asztal alá tesszük.

Die Lampe hängen wir über den Schreibtisch. – A lámpát az íróasztal fölé akasztjuk.

Die Blumen stellen wir vor das Fenster. – A virágokat az ablak elé tesszük.

Das Familienfoto stellen wir zwischen die Bücher. – A családi fotót a könyvek közé tesszük.

Wo? – Ugyanaz részesesettel

Das Bild hängt an der Wand. – A kép a falon lóg.

Das Buch liegt auf dem Tisch. – A könyv az asztalon van.

Die Stehlampe steht hinter dem Sessel. – Az állólámpa a fotel mögött van.

Die Stühle stehen neben dem Tisch. – A székek az asztal mellett állnak.

Der Teppich liegt unter dem Tisch. – A szőnyeg az asztal alatt van.

Die Lampe hängt über dem Schreibtisch. – A lámpa az íróasztal fölött lóg.

Die Blumen stehen vor dem Fenser. – A virágok az ablak előtt állnak.

Das Familienfoto steht zwischen den Büchern. – A családi kép a könyvek között áll.

Birtokos esettel álló német elöljárószók

während – alatt (csak időhatározóban)

oberhalb – vmi fölött (helyhatározóban)

unterhalb – vmi alatt (helyhatározóban)

innerhalb – vmin belül 

außerhalb  – vmin kívül 

wegen – miatt

statt – helyett

trotz – ellenére

Birtokos esetben így változnak a határozott névelők (és ezzel összhangban a határozatlan névelő és a névmások):

alanyeset – birtokos eset

(Nominativ – Genitiv)

der – des +s (a főnév is kap egy -s végződést)

die – der

das – des +s (a főnév is kap egy -s végződést)

die – der

Wärend meiner Reise habe ich viel fotografiert. – Az utazásom alatt sokat fotóztam.

Oberhalb des Gartens ist sein Haus. – A kert fölött van a háza.

Unterhalb der Stadt fließt der Fluss. – A város alatt folyik a folyó.

Innerhalb einer Stunde bin ich hier. – Egy órán belül itt vagyok.

Außerhalb ihrer Wohnung kann sie sehr schön singen. – A lakásán kívül nagyon szépen tud énekelni.

Wegen seines Bruders zieht Klaus um – A testvére miatt költözik el Klaus.

Statt des Hundes hat Martin eine Katze nach Hause gebracht. – A kutya helyett egy macskát hozott haza Martin.

Trotz des schlechten Wetters machen Müllers einen Ausflug. – A rossz idő ellenére Müllerék kirándulnak.

Ezek a manapság is használatos német elöljárószavak. Van azonban ezeken kívül még jópár, amikkel legfeljebb régi irodalmi szövegekben vagy állandósult szókapcsolatokban találkozhatsz. Ezeket nem szükséges megtanulni, mert a hétköznapi nyelvhasználatból már kikoptak.

Ha szeretnéd gyakorolni a Wo? Wohin? kérdésekre adott válaszokat, akkor ez neked szól: Wo? Wohin?

A kép a pixabay.com oldalról való, Karl Egger fotója.

Oszd meg másokkal is!

Shares
11