Nyűgözd le ismerőseidet a némettudásoddal egy hónap múlva!

Jelentkezz most kedvezménnyel!

német nyelvtanfolyam

A német nyelv egy átláthatatlan, homályos dzsungel?

 

Ne vessz el a szókincs, a der-die-das, a szórendek, a ragozások áthatolhatatlan tekervényei között!

 

A Németül szabadon – interaktív kezdő német nyelvtanfolyam a tiszta, napfényes ösvény, amely elvezet a magabiztos német nyelvtudás alapjáig. Lépj rá erre az útra, mi vezetünk téged!

Lehet, hogy te is megkaptad már: Már X éve kint élsz német nyelvterületen, akkor miért nem beszélsz még mindig németül?

Avagy tévutak a német nyelvtanulás dzsungelében, amelyekre már te is biztosan ráléptél:

 • “Fog ez menni egyedül is!” És megvettél egy csomó cuccot: könyveket, hanganyagokat. … Aztán ezek szépen elfelejtődtek, azóta is ott porosodnak valahol…
 • Ugyanennek a súlyosbított változata: “Fog ez menni egyedül, ingyen is! Hiszen az internet tele van ingyenes anyagokkal” … Egy darabig. A rossz hír: az alapos, részletekbe menő tudást nem osztogatják ingyen.
 • Beneveztél egy úgynevezett integratív német kurzusra német nyelvterületen. Hiszen ki más tudna jobban megtanítani németül, mint az, aki eleve németül beszél? – Aztán kiderül, hogy különböző nyelvi szintű embereket válogattak össze egy csoportba, lehetetlen együtt haladni, ráadásul a magyarázatot sem érted, hiszen mért is értenéd kezdőként, amit a tanár németül magyaráz?
német nyelvtanfolyam

A magabiztos német alapok 

azonban ennél sokkal könnyebben elérhetőek a 

Németül szabadon interaktív kezdő német nyelvtanfolyammal.

A segítségével

megérted és begyakorlod a legfontosabb alapszókincset

megismered és alkalmazod az alapvető nyelvtant

végül: magabiztosan eligazodsz a mindennapok egyszerű beszédhelyzeteiben

mindezt játékosan, interaktív feladatokon keresztül – tehát kapsz visszajelzést a helyes megoldásaidról és a hibáidról

Németül szabadon tehát egy komplex, sok területet lefedő kezdő német nyelvtanfolyam.

Azoknak is segít, akik már kapisgálnak valamit a németből, és azoknak is, akik teljesen kezdőként fognak bele.

Miután online tanfolyamról van szó, annyiszor veszed elő a magyarázatokat és a gyakorló feladatokat, ahányszor csak akarod, és lehet, hogy elcsépelten hangzik, de mindannyian tudjuk, hogy ez az igazság: ismétlés a tudás anyja. Ennek a tanfolyamnak tehát az a nagy előnye, hogy addig gyakorolhatsz egy-egy részt, amíg nem megy magabiztosan.

Mit kapsz a Németül szabadon – tanfolyammal?

 • Először is: részletes magyarázatot nyelvtanhoz, szókincshez.
 • Aztán alapvető nyelvtani szabályokat, hogy ne vessz el a szórendek, ragozások dzsungelében.
 • Mindezekhez bőséges mennyiségben interaktív gyakorlófeladatokat megoldókulccsal.
 • Mindezek mellett olyan apróságokat, amelyek elkerülhetik a figyelmedet, holott a mindennapos beszéd elengedhetetelen részei.
 • Ráadásul életmentő tanulási tippeket, hogy ne kelljen fölösleges és kimerítő köröket tenned, aminek az a vége, hogy elveszíted a kedved.
 • Mindezt élvezetes megjelenésben, hogy kedved legyen újra és újra kezedbe venni 🙂

A tananyag szervezését úgy gondoltuk át, hogy te minél előbb használni tudd a hétköznapi életben, és hogy ha az öt modult elvégzed, akkor megérezd az erődet: “Hűha! Hiszen én beszélek németül!” Akik eddig félénk kukának ismertek, aki meg sem mer szólalni, meg lesznek döbbenve (hidd el, ez a tapasztalat), és meg fogják kérdezni, hogy tanulsz-e németül.

 Hogyan vezetünk végig az ösvényen?

 1. A tananyag úgy van felépítve, hogy nulla nyelvtudással is az első pillanattól kezdve megérts mindent. Tehát nem mélyvízbe lökünk, hanem apránként, részletes magyarázatokkal vezetünk az első bizonytalan, óvatos lépésektől fogva.
 2. A tudás pedig nem egyenlő az információval: itt nem csupán információt kapsz, hanem rengeteg feladatot, melyek során kipróbálhatod és begyakorolhatod a tanultakat.
 3. Az interaktív feladatok elvégzése során szerzett rutin abban is segít, hogy élesben, a való életben is kamatoztasd a tudásodat.
 4. Ha átléped ezt a gátat, akkor az a plusz hozadéka is meglesz a befektetett munkának, hogy könnyebb lesz a további tanulás, sőt: a mindennapi életben is gyorsabban ragadnak rád maguktól az új információk.

Önállóan feldolgozható interaktív tananyag

+ 4 beszédóra a tanároddal egyeztetett időpontban

Kezdő

Részletek

0. modul

Néhány hasznos tanács a modulok használatához
A német abécé + hanganyag
A nevek betűzése

1. modul

Igeragozás
A sein ige használata
Szórend:
Kijelentő mondat: egyenes szórend
fordított szórend
Főnevek
Határozott névelők: der die das
Többes szám: die
A főnevek helyettesítése személyes névmással
* Összefoglaló feladatsor megoldással

2. modul

Szórend: Kérdő mondatok: eldöntendő kérdés
kiegészítendő kérdés
Kérdőszavak
Tagadás
Határozatlan névelők: ein, eine, ein
Főnevek alanyesete (der Nominativ
tárgyesete (der Akkusativ)
Gyenge ragozású hímnemű főnevek
Igeragozás: Umlaut
Birtokos névmások
Az „auch“ szó használata
* Összefoglaló feladatsor megoldással

3. modul

Igeragozás: Brechung
A haben ige jelentése, használata
A „ möchte“ ige ragozása, használata
Imperativ – felszólító mód
Kötőszavak egyenes szórenddel
* Összefoglaló feladatsor megoldással

4. modul

A „viel”, „viele” használata
A „tun” és a „werden” ige
Összetett főnevek képzése
* Összefoglaló feladatsor megoldással
Tartalom: 1- 4. modul (1. csomag)
Modulzáró feladatok 1-4. megoldással

EZ ÉRDEKEL!

Alapfok/újrakezdő

Részletek

5.a modul

Elváló igekötős és nem elváló igekötős igék
A „doch” szócska használata
Módbeli segédigék
Hanganyag
Bemutatkozás, család + hanganyag
Segítség a szavak tanulásához

5.b modul

Óra idő (Uhrzeiten) + hanganyag
Számok 1-30.
Hanganyag
Testfelépítés
Köszönés (die Begrüßung) + hanganyag
*Összefoglaló feladatsor megoldással

6.a modul

A wissen ige jelentése, ragozása
Személyes névmások tárgyesete
Ismétlés: Óraidő (Uhrzeiten)
Ételek, élelmiszerek + hanganyag

6.b modul

A határozatlan névelők alany és tárgyesete
Számok 30-100
Ismétlés: Módbeli segédigék
Italok
Hanganyag
*Összefoglaló feladatsor megoldással

 7.a modul

Tárgyesettel álló elöljárószók
A „dann” jelentése, használata
Hanganyag

7.b modul

Főnévragozás: Dativ (Részes eset)
Wie viel? Wie viele?
Hanganyag
Házimunka, háztartási gépek

7.c modul

Személyes névmások részes esete
Főnévragozás: Genitiv (Birtokos eset)
Számok 100-10 000.
Igék múlt ideje (röviden)
Perfekt (a beszélt nyelv múlt ideje);  Präteritum (az írott nyelv múlt ideje)
Hanganyag
*Összefoglaló feladatsor megoldással

8.a modul

Welcher/e/es?
dieser/e/es,  jener/e/es
erst – nur használata
Hanganyag
Vásárlás, árak + hanganyag

8.b modul

zu + Adjektiv (melléknév)
Részes esettel álló elöljárószók
Birtokos névmások: Ismétlés
Hanganyag
     *Összefoglaló feladatsor megoldással
Tartalom:  1- 8. modul   (1-2. csomag)
     Modulzáró feladatok 1-8. modul megoldással

EZ ÉRDEKEL!

Középhaladó

Részletek

9. modul

Az „es gibt” használata
Ismétlés: Tárgyesettel vagy részes esettel álló elöljárószók
Ismétlés: Személyes névmások tárgyesete és részes esete
A tárgyesetben (Akkusativ) és a részes esetben (Dativ) lévő  szavak helye a mondatban
Ellentétes jelentésű melléknevek
Hanganyag
*Összefoglaló feladatsor megoldással

10. modul

A „man” általános alany használata
A színek
Ismétlés: Tárgyesettel vagy részes esettel álló elöljárószók
Személyes névmások tárgyesete és részes esete
Tárgyesettel és részes esettel álló elöljárószók
Kötőszavak egyenes szórenddel, fordított szórenddel
Ismétlés: Módbeli segédigék használata
Hanganyag
*Összefoglaló feladatsor megoldással

 11. modul

Tárgyesettel és részes esettel álló elöljárószókhoz kapcsolódó igepárok
Tárgyi mellékmondatok dass, ob, w-Fragen (w-Sätze)
Hanganyag
*Összefoglaló feladatsor megoldással

 12. modul

alle, alles
Birtokos eset (der Genitiv), birtokviszony kifejezése
A „weil” és a „da” kötőszók használata
Vonzatos igék
Hanganyag
Hasznos szófordulatok
*Összefoglaló feladatsor megoldással
Tartalom: 1-8. modul (1-2. csomag); 9-12. modul (3. csomag)
Modulzáró feladatok 1-12. modul megoldással

EZ ÉRDEKEL!

Haladó

Részletek

13. modul

Ismétlés

 1. Igeragozás
 2. Szókincsfejlesztés
 3. Főnevek, főnévragozás
 4. Szókincsfejlesztés (már tanult és új szavak)
 5. Névmások
  Személyes névmások
  Birtokos névmások
 6. Szókincsfejlesztés
 7. Elöljárószók, mellékmondatok
 8. Szövegértés
 9. Kötőszavak, mellékmondatok – szórend
 10. Hanganyag
 11. Szövegértés
 12. Vonzatos igék
 13. Hanganyag
 14. Óraidő (Uhrzeit)
 15. Teszt (online)

14. modul

   Múlt idő: das Perfekt  (részletesen)
          (II. múlt, befejezett jelen, összetett múlt) képzése
   Mikor „haben” és mikor „sein” a segédige?
   Mikor használjuk?
   Legfontosabb igék perfekt alakja igekötők nélkül, betűrendben  3/1-3/11. oldalak
   Aufgaben mit Lösungen  (Feladatok megoldásokkal)
   Szavak, kifejezések és gyakorlásuk + hanganyag
   *Összefoglaló feladatsor megoldással
   Fényképek Berlin nevezetességeiről

   15. modul

   A „Perfekt” gyakorása
   Tanult szórendek ismétlése, gyakorlása
   Egyenes szórend
   Fordított szórend
   Mellékmondati szórend
   Tárgyi mellékmondat ismétlése, gyakorlása
   dass, ob, w-Fragen
   Präteritum
   Szavak, kifejezések és gyakorlásuk  + hang
   Visszaható igék
   *Összefoglaló feladatsor megoldással
   Fényképek Berlin nevezetességeiről

   16. modul

   Szavak, kifejezések és gyakorlásuk  + hang
   Ismétlés: Főnévragozás, elöljárószók
   Melléknévragozás: gyenge (schwache Adjektivdeklination)
   A hónapok és az évszakok
   Sorszámnevek – die Ordinalzahlen
   Dátum kifejezése (das Datum)
   A „schade” „leider” használata
   Szövegértés (Leseverstehen)
   Hanganyag (Hörverstehen)
   Begrüßungen (Köszönési formák)
   *Összefoglaló feladatsor megoldással
   Fényképek Berlin nevezetességeirő
   Tartalom:  1- 8. modul   (1-2. csomag)
   9-12. modul   (3. csomag)
   13-16. modul   (4. csomag)
   Modulzáró feladatok 1-16. megoldással

   EZ ÉRDEKEL!

    Mennyibe kerül egy csomag?

   Egy interaktív leckesorozat
   (kb. 40 órányi tananyag)

   + 4 beszédóra a tanároddal
   egyeztetett időpontban

   64.000 Ft

   Mi történik, ha megrendeled a Németül szabadon anyagot?

    

   Kapsz egy visszaigazoló emailt az utalási adatokkal.

   A megadott számlaszámra elutalod a tanfolyam díját.

   Az összeg beérkezése után hamarosan megkapod az első emailt, benne a szintednek megfelelő 1. modult. Ezt követően a hét azonos napján fogod megkapni a következő 4 modult, tehát összesen 5 héten keresztül 5 modult.

   A tananyagot feldolgozod a saját tempódban: elolvasod a leckét, gyakorlod a szóanyagot, megoldod az interaktív feladatokat, ellenőrzöd őket.

   Figyelem, a Németül szabadon tanfolyam kapui most vannak nyitva! November 26-án zárulnak!

   Jelentkezz most!

   Ha felkeltette az érdeklődésedet a Német szabadon tanfolyam, kérlek, töltsd ki az űrlapot! Hamarosan fölveszem veled a kapcsolatot email-ben: