Általános szerződési feltételek

A „Némettanulás Ágival” vállalja, hogy az előzetes tudás és a képzési szükségletek felmérésének eredményei alapján nyelvi képzést nyújt a Résztvevő számára.

A Résztvevő vállalja a képzési díj megfizetését és a képzésen való részvételt, elfogadja a képzés rendjét, az órákon pontosan és a vállalt otthoni tanulástól függően felkészülten megjelenik.

A tanárával együttműködve elősegíti az eredményes tanulást, nem tanúsít olyan magatartást, amely a „Némettanulás Ágival” érdekeit sértené vagy veszélyeztetné.

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a tanára az órán jelenléti és haladási naplót vezet.

Az egyes órák lemondására, elhalasztására legfeljebb az adott óra előtt 24 órával van lehetőség. A 12 órás bérlet a befizetéstől számított 60 napig, a 20 órás pedig 120 napig érvényes.

Amennyiben a Résztvevő a képzés kezdetekor nem jelenik meg, vagy a későbbiekben a tanfolyamot félbehagyja, a képzési díj visszatérítésére nincs lehetőség.

A „Némettanulás Ágival” a tanárváltozás jogát fenntartja.

Szerződésszegés és következményei

A Képző jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a Résztvevő a tanár/vezető figyelmeztetése ellenére tanulmányi feladatait nem megfelelően teljesíti, illetve összeférhetetlen magatartást tanúsít vagy ha a képzési díjat az írásbeli felszólítástól számított 3 napon belül sem fizette meg.

A Képzőhely rendkívüli felmondása esetén a képzési díj visszatérítésére a Résztvevő nem jogosult.

A Résztvevőnek joga van panasztételre, amennyiben a nyújtott képzéssel, illetve szolgáltatással kapcsolatban kifogása merül fel.

Adatkezelés

A „Némettanulás Ágival” gondoskodik a résztvevők személyi adatainak a jogszabályokban előírtak szerinti kezeléséről. A törvényben meghatározott kivételtől eltekintve – harmadik személy részére csak a Résztvevő előzetes és önkéntesen tett hozzájáruló nyilatkozatának beszerzését követően adja ki.

 

Oszd meg másokkal is!

Shares