Német írásbeli érettségi – tippek, tanácsok

német írásbeli érettségiA német írásbeli érettségi egy rendkívül érdekes és izgalmas kihívás, és megvan az a könnyebbsége, hogy nem lexikai tudást követel tőled. Pusztán csak használnod kell az általad már több éve tanult német nyelvet. A következőkben a német írásbeli érettségiről olvashatsz: a vizsga részei, tippek, tanácsok.

Így hát a felkészülni is másképp érdemes: leginkább a „gyakorlat teszi a mestert” elvet érdemes követned. Azaz: gyakorolni, gyakorolni és gyakorolni, minden feladattípusból minél többet megoldani. Jó, ha van egy olyan segítőd, pl. egy tanár, aki átnézi, kijavítja a gyakorló feladataidat, elmondja a hibákat, mert ezekből rengeteget tudsz tanulni.

Középszintű német írásbeli érettségi

A német középszintű írásbeli vizsga 180 percig tart. Ne ijedj meg, bár soknak tűnhet, valójában hamar el fog röppenni ez a három óra. Ezen idő alatt összesen négy feladatsort kell kitöltened, mindegyik más képességeket és készségeket mér.

 1. Olvasott szöveg értése (60 perc)

Ebben a részben 3-4 olyan feladattal fogsz találkozni, amely autentikus szövegeket tartalmaz: újságcikket, hirdetést, menetrendet, prospektust, stb. A feladatsor azt méri, hogy mennyire tudod értelmezni ezeket a szövegeket. Szótárt ebben a részben nem használhatsz.

Többféle feladattípusra lehet számítani, pl.:

 • igaz / hamis,
 • feleletválasztás,
 • kérdések és válaszok egymáshoz rendelése,
 • képek, események sorrendbe rakása a szöveg alapján,
 • a szövegből kiemelt mellékmondat, mondat, bekezdés helyének azonosítása a
  szövegben,
 • hiányos szöveg kiegészítése (szavak, kifejezések pótlása előre megadott listából vagy anélkül),
 • stb.

Jó tanács: mindig olvasd el figyelmesen az utasítást! Vannak például olyan feladattípusok, amelyekben nem kell minden lehetséges választ felhasználni. („Achtung! Es gibt einen Buchstaben zu viel.”) Vagy előfordulhat, hogy egy választ több helyre is be lehet írni. („Achtung! Ein Wort kann mehrmals vorkommen.”)

         2. Nyelvhelyesség (30 perc)

Ez a feladatsor, amely szintén 3-4 feladatból áll, azt méri, hogy milyen nyelvtani, mondattani ismeretekkel rendelkezel: előfordulhat, hogy elöljárószavak közül kell kiválasztani a megfelelőt (in / auf / zu / bis / …), vagy kötőszavakkal kell kiegészíteni a mondatot (aber / ob / deshalb / weil / …). Szótár használata itt sem megengedett.

Itt a következő feladattípusokra számíthatsz:

 • feleletválasztás (négy lehetséges válasz közül a helyes kiválasztása),
 • hiányos szöveg kiegészítése önállóan vagy előre megadott szókészletből,
 • megadott szavak ragozott alakjainak szövegbe illesztése (pl. „landen – Vor etwa 45 Jahren sind die ersten Menschen auf dem Mond gelandet.)
 •  a szövegből kivett mondatrészlet helyének azonosítása,
 • stb.

Jó tanács: keresd a feladatokban a rejtett segítségeket! Például kötőszavak estén figyeld meg a szórendet, elöljáró szavak esetén nézd meg, milyen esetben van a főnév, stb.! Így ki tudsz zárni bizonyos megoldásokat, és lehet, hogy már meg is találtad a helyes választ!

            3. Hallott szöveg értése (30 perc)

Ebben az érettségi részben rövid szövegeket fogsz hallani, és az elhangzottak alapján tudod megoldani a feladatokat. A felügyelő tanár CD-ről fogja lejátszani a szövegeket, neked nincs más teendőd, csak a feladatra összpontosítani. Minden szöveg kétszer hangzik el, majd ezt követően lesz lehetőséged a válaszaid beírására. Ne aggódj, bőven lesz időd kitölteni a feladatokat.

A szövegek mindig anyanyelvi beszélőktől hangzanak el, jól érthetők, és olyan témákról szólnak, amelyek a tizenéves korosztályt érdekelhetik. Elképzelhető, hogy hallasz majd számodra ismeretlen szavakat is, amelyekkel nem találkozhattál a középiskolás tanulmányaid alatt, de ne aggódj, ezek ismerete nem szükséges a feladat helyes megoldásához.

Hallhatsz például pályaudvaron, plázákban elhangzó rövid közleményeket, üzenetrögzítőn felvett üzenetet, időjárásjelentést, rádiós beszélgetést, hírt, stb.

A leggyakoribb feladattípusok a következők:

 • igaz / hamis,
 • feleletválasztás,
 • képek vagy kijelentések hozzárendelése szöveghez,
 • táblázatok, nyomtatványok, űrlapok kitöltése,
 • nyitott kérdések rövid megválaszolása,
 • stb.

Jó tanács: minden figyelmeddel az elhangzó szövegre koncentrálj! Ne hagyd, hogy bármi elterelje a figyelmedet! Ne babrálj, ne lapozgass! Az elhangzó szöveg alatt minél kevesebbet foglalkozz a megoldás beírásával, mert így értékes információkról maradhatsz le! Inkább csak jelöld meg ceruzával, hiányzó szavak estén csak egy-két betűt írj le, a szöveg után lesz időd beírni, letisztázni! 

      4. Íráskészség (60 perc)

Az utolsó részben neked kell szöveget alkotnod, megadott szempontok alapján. Ez az egyetlen része az idegen nyelvi érettséginek, amikor használhatsz szótárat.

Itt két feladatra számíthatsz. Először egy rövidebb, 80-100 szavas szöveget kell létrehoznod három megadott szempont alapján, pl. e-mail üzenetet, internetes hozzászólást, meghívót. A második feladatban 100-120 szavas szöveget kell írnod, pl. magán- vagy hivatalos levelet, négy irányító szempont figyelembe vételével.

Jó tanács: Törekedj arra, hogy a megadott szempontok mindegyikére térj ki a szövegalkotás során. Legyél tisztában a formai követelményekkel (pl. megszólítás, elbúcsúzás). Ügyelj a helyesírásra, és az olvashatóságra. Értékes pontokat veszthetsz azzal, ha kiolvashatatlanok a leírt szavaid. A mondatok alkotása során igyekezz választékosan fogalmazni, ugyanakkor ne bonyolítsd túl a mondanivalódat. Lehet, hogy ügyesebben (és főleg helyesebben!) össze tudsz állítani két-három rövidebb mondatot, mint egy barokkos körmondatot.

Emelt szintű német írásbeli érettségi

Az emelt szintű német írásbeli érettségi már alaposabb, elmélyültebb nyelvi ismereteket igényel, hiszen ez B2 szintnek felel meg. Ez azt is jelenti, hogy 60% feletti teljesítményedért nyelvvizsga a „jutalom”, ráadásul ingyen. Ezért hát, ha kacérkodsz a nyelvvizsgázással is, és megvan hozzá a kellő mélységű nyelvtudásod, érdemes lehet megcélozni az emelt szintű érettségit, tudatosan készülni rá, kellő időt ráfordítva, mert így egyszerre megszerezheted az érettségit és a nyelvvizsgát.

Az emelt szintű írásbeli vizsga 240 percig tart. Itt is négy részből áll a vizsga, ám az egyes feladatsorok hosszabbak, a témák elvontabbak, és természetesen a szövegekben megjelenő szókincs és nyelvtani anyag is gazdagabb.

 1. Olvasott szöveg értése (70 perc)

Ebben a vizsgarészben olyan autentikus szövegekkel találkozhatsz, mint például műsorfüzet, használati utasítás, újságcikk, publicisztikai írás, ismeretterjesztő szöveg.

A feladattípusok ugyanolyanok, mint középszintnél leírtak, viszont az egyes feladatok, szövegek terjedelme hosszabb.

       2. Nyelvhelyesség (50 perc)

Ez a vizsgarész a nyelvtani ismereteidre koncentrál, hasonlóan a középszinthez, ám itt a feladatok, az előforduló nyelvtani és lexikai szerkezetek komplexebbek. 4-5 feladatra számíthatsz. Itt a közép szintnél felsorolt feladattípusokon túl már előfordulhat pl. hibaazonosítás, vagy a megadott szavak szövegbeillesztése, de úgy, hogy közben új szót kell belőle képezni. (Pl. „Bedeutung – Das Wortteil „Mikro” bedeutet „klein.”)

      3. Hallott szöveg értése (30 perc)

Ebben a vizsgarészben 2-3 feladatra lehet számítani, melyek jellegükben hasonlók a közép szintű feladatokhoz. Autentikus hangfelvételeket fogsz hallani, változatos beszédtempóval, akár több beszélővel, különböző artikulációval, gazdag, természetes szókinccsel és lexikai fordulatokkal. Míg középszinten a mindennapi élethez kapcsolódó, nyelvileg egyszerűbb szövegek fordulnak elő, addig itt már összetettebb, választékosabb kifejezési formák is megjelenhetnek, árnyaltabb módon, akár véleményeket és ellenvéleményeket is megjelenítve. Pl. interjúk, beszélgetések, műsorrészletek, stb.

      4. Íráskészség (90 perc)

Az utolsó vizsgarészben szövegalkotás a feladat, csakúgy, mint középszinten. Ám itt már tudnod kell egy-egy témát, problémát általánosságban is megközelíteni, nemcsak személyes nézőpontból. Illetve itt már nem az a cél, hogy egyszerű, összefüggő mondatokat tudj alkotni, hanem hogy részletes, pontos, nyelvileg választékos és igényes szöveget hozz létre, pl. magánjellegű vagy intézménynek szóló levelet, blogbejegyzést, internetes hozzászólást, olvasói levelet, stb.

Az első feladatban egy rövidebb, 120-150 szavas szöveget kell alkotnod, három megadott szempont alapján. A második feladat egy hosszabb, 200-250 szavas szöveget vár el, négy irányító szempont figyelembe vételével.

A szövegalkotási feladatok során szótárt használhatsz.

A német írásbeli érettségi értékelése

Az értékelést végző tanár pontokat ad a megoldásaidra, de ezek nem egyenlők a vizsgapontokkal! A szerzett pontokat a javítás során átváltják vizsgapontokra, amelyek végül megadják az elért eredményedet. Ezért hát nem érdemes magad utólag stresszelni a várható pontjaid összeszámolásával, mert a pontok átváltásának metódusát úgysem ismerheted.

Fontos még megemlíteni, hogy a közép szintű nyelvi érettségire mindenképpen a saját intézményedben kerül sor, viszont ha emelt szinten érettségizel, akkor elképzelhető, hogy másik intézménybe kell menned. Ezt a vizsgára jelentkezés során időben meg fogod majd tudni. De ez semmiképp se riasszon el, máshol sem esznek diákokat reggelire a tanárok. Pusztán arról van szó, hogy ez egy független külső vizsga. (Ne felejtsük el, hogy itt már a nyelvvizsga lehetősége is megjelenik – természetes tehát, hogy nem a felkészítő tanárod fogja értékelni.)

A német szóbeli érettségiről itt olvashatsz: https://nemettanulasagival.hu/nemet-szobeli-erettsegi/

A cikk szerzője Érdi Anita, némettanár.

Oszd meg másokkal is!

Shares

0 hozzászólás

Egy hozzászólás elküldése

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ismerj meg 15 ütős, szuperhatékony nyelvtanulási módszert!

Email*
Hogyan szólíthatlak?*

Kezdőknek szóló németkönyvek

Ha könyvből szeretnél németül tanulni, ezek közül válogathatsz:

(Hueber:)Themen neu 1.

 

(Hueber:) Schritte plus 1.,2.

 

(Pons:) Képes szótár német-magyar

 

Maros Judit: Start! Neu – Német 1

 

Maklári Tamás: Lazán németül I., II., III.

 

Studio21 A1-B1

Kotkoda konyhája – csirkemell receptek

csirkemell receptek